Feb 25, 2021 Blog 0 comment

Procesul de vopsire electrostatic?

Procesul de vopsire electrostatic? este vast ?i alc?tuit din mai multe etape.

Etapa de pretratare ce const? în înl?turarea uleiurilor, lubrifian?ilor, murd?riei, oxizilor de metal sau reziduurilor de metal de pe piesa ce urmeaz? s? fie vopsit? electrostatic.

Aceast? etap? cuprinde utilizarea fosfa?ilor sau cromatiilor prin procesul de scufundare în b?i sau pulverizare. În aceast? etap? intr?:

  • Cizelarea
  • Degresarea
  • Înl?turarea petelor
  • Cl?tire
  • Fosfatare

O alt? modalitate de ob?inere a pretrat?rii este salbarea. Cur??area ?i netezirea suprafe?ei printr-un jet de material abraziv împr??tiat cu aer comprimat este metoda folosit? pentru produse confec?ionate din plastic, lemn sau sticl?.

Etapa de pretratare preg?te?te suprafa?a ce urmeaz? a fi vopsit? prin cur??are ?i îmbun?t??e?te aderarea pulberii la acea suprafa??.

Procesul de aplicare a vopselei pe suprafa?a pieselor reprezint? pasul urmat dup? etapa de pretratare. Unealta folosit? pentru aceast? etap? este cea mai folosit? metod? de aplicare a pulberii, pulverisarea cu un pistol electrostatic.

Acest pistol transmite o înc?rc?tur? electric? pozitiv? urmând s? o pulverizeze asupra piesei împ?mântate cu ajutorul unui jet de aer comprimat.

În urma acestui proces, piesa respectiv? se înc?leze?te iar pulberea se tope?te ?i formeaz? un film uniform iar mai apoi va fi r?cit? pentru ca stratul de vopsea s? se poat? înt?ri cu u?urin??.

Pentru a crea un strat de vopsea mai uniform este folosit? metoda de înc?lzire în prealabil a metalului îns? pot ap?rea probleme precum scurgeri cauzate de c?tre pulberea în exces.

Pistolul Tribo este folosit de asemenea deoarece încarc? electric pulberea prin frecare de un tub de teflon care se afl? în ?eava pistolului. Efectele nedorite care pot ap?rea prin utilizarea acestui pistol sunt inter-ionizarea sau efectul de cu?c? Faraday.

Ultima etap? ?i cea final? în vopsirea electrostatic? o contituie procesul prin care stratul de pulbere termorigid este supus unor temperaturi înalte ca mai apoi urmând s? se topeasc? ?i s? reverse. Acesta reac?ioneaz? chimic ?i formeaz? un polimer cu mas? molecular? mai mare într-o structur? de re?ea.

Aceast? etap? se nume?te etapa de înt?rire ?i are nevoie de o temperatur? specific? pentru o înt?rire complet? ?i corespunz?toare ?i pentru a reu?i s? ating? specifica?iile dorite ale filmului. Timpul procesul de înt?rire este de 10 minute iar gradele ating 200.

Tehnica de vopsire electrostatic? este o tehnologie superioar? de aplicare a unei anumite vopseli având ca form?, pudra ?i se aplic? pe suprafe?ele metalice mari care vor fi ulterior tratate termic, consolindându-se astfel o rezisten?? îndelungat? la uzur? ?i abraziune.